Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

Reguły i komentarze by Jerzy Czaplewicz,

Jerzy Czaplejewicz
Sędzia PZG , Certyfikat R&A Rules Ltd.

Reguły do ściągnięcia

Reguły on-line

Pytania Klubu Skierowane Do Komisji Sędziowskiej PZG

Czy przyjęcie stypendium sportowego dla gracza amatora (umowa z klubem, od samorządu terytorialnego lub przez ministra) jest równoznaczne z utraceniem statusu amatora?

W świetle reguł golfista amator może otrzymywać środki finansowe z różnych źródeł w celu pomocy w pokryciu kosztów treningu i udziału w zawodach, przykładowo mogą to być kluby, narodowa federacja golfa lub inne. Wszelkie dokumenty na temat stypendiów znajdują się na stronie PZG.

Na poniższej stronie zawarte są interpretacje reguł w tym zakresie:
Status Amatora Reg.6-5. Darowizny, stypendia i pomoc finansowa

Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację, nie może przyjmować korzyści płynących z darowizn, stypendiów lub pomocy finansowej, z wyjątkiem tych, których warunki zostały zatwierdzone przez Władze Nadzorcze.


Czy przyjęcie członkowstwa w Klubie (i prawa gry na polu bez opłaty ) jest równoznaczne z utraceniem statusu amatora?

Status amatora w tej kwestii mówi Reg.6-6. Członkostwo

Golfista amator, posiadający umiejętności golfowe lub reputację, nie może przyjmować członkostwa lub przywilejów od klubów golfowych, bez uiszczenia pełnych opłat związanych z daną klasą członkostwa lub przywileju, jeśli została mu złożona taka propozycja w celu zachęty do gry dla tego klubu czy pola. Reg.6-6 ma zastosowanie w stosunku do gracza posiadającego umiejętności golfowe lub reputację.

W przypadku gracza amatora - klub czy pole może udzielić bezpłatnego członkowstwa na dowolnych warunkach(określony czas trwania, częściowe członkostwo, zwolnienie z opłat itp.).

W przypadku golfisty posiadającego umiejętności golfowe lub reputację odpowiedź zależy od charakteru oferty klubu czy pola. Na przykład jeżeli oferta jest przedstawiona graczowi amatorowi, który był członkiem tego klubu przez długi czas i w tym czasie konsekwentnie reprezentował klub i byłby to robił bez względu czy taka oferta zostanie wystosowana, to w takich okolicznościach oferta nie jest propozycją w celu zachęty do gry dla tego klubu lub pola, dlatego przyjęcie w tym przypadku członkowstwa nie stanowi złamania zapisów reguły 6-6.

Jednakże jeżeli oferta jest przedstawiona graczowi posiadającemu umiejętności golfowe lub reputację przez inny klub i uzasadnione jest przypuszczenie iż złożona jest jako propozycja w celu zachęty do gry dla tego klubu czy pola, to przyjęcie jej stanowiłoby złamanie Reg.6-6.

Komisja Sędziowska PZG
Jolanta Makuch
Czy przyjęcie samochodu za hole-in-one jest równoznaczne z utraceniem statusu amatora?

Tak - jest jednoznaczne - tylko wtedy wygrywający nie traci statusu, jeżeli odmówi przyjęcia wygranej nagrody, lub przekaże nieodpłatnie uznanej organizacji charytatywnej, z którą nie ma żadnych powiązań.

Dodatkowe wyjaśnienia przepisów związanych z limitami wartości nagród na stronie: www.randa.org/index.cfm

Ponadto:
"Jeżeli w klubie członkowskim zaoferowana zostanie nagroda o zbyt wysokiej wartości, klub ten będzie zobowiązany do wycofania jej. Wobec klubu, który ma świadomość, że w turnieju odbywającym się na jego polu golfowym jest przewidziana nagroda przewyższająca dopuszczalny limit wartości, i który nie zrobi nic, aby została ona wycofana, będą wyciągnięte odpowiednie konsekwencje."

Decyzje w tym zakresie nie nalezą do kompetencji Komisji Sędziowskiej, należą do Zarządu PZG.

Komisja Sędziowska PZG
Jolanta Makuch
 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408646