Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

HANDIKAP

GRACZ JEST ODPOWIEDZALNY ZA SWÓJ HANDIKAP

Jeżeli gracz zagrał rundę, w której uzyskał wynik obniżający jego HCP, to następną grę musi grać z nowego, poprawionego handikapu, nawet jeżeli nie jest on jeszcze uwzględniony w Bazie PZG (Reguła 6-2) - w przeciwnym razie dyskwalifikacja.

HANDIKAP DOKŁADNY GRACZA

Polski Związek Golfa przekazał nam narzędzie do bezpośredniej zmiany HCP przez gracza. Oto procedura:

Wynik zostaje przesłany automatycznie na adres e-mail markera, który potwierdza zwrotnie i system aktualizuje handikap gracza.


Rozróżnia się pięć kategorii handikapowych, według których oblicza się nowe handikapy, po rozegraniu turnieju lub rundy, w której graliśmy na obniżenie handikapu. Gracze początkujący rozliczani są w V kategorii.

Tabela zmian HCP:
Kategoria Handikapowa Dokładny Handikap
-
PZG HCP
Strefa Buforowa Gdy uzyskana Ilość punktów jest poniżej strefy buforowej Gdy uzyskana ilość punktów jest wyższa niż 36
-
do aktualnego handikapu dodaje się poniższą wartość handikap dokł. obniża się o ilość punktów powyżej 36 razy poniższy współczynnik
1 -4.4 35-36 0.1 0.1
2 4.5 - 11.4 34-36 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 33-36 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 32-36 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0
[40.0 - Kobiety]
31-36 0.2 0.5


Uwaga: Gdy uzyskana ilość punktów Stableford znajduje się w strefie buforowej to handikap nie ulega zmianie.

Przykłady:

Wg ustaleń zarządu PZG, tylko 2 rundy EDS rocznie mogą służyć do podniesienia HCP, a pozostałe jedynie do jego obniżania. Taką funkcjonalność przewiduje nowy moduł Eagle PZG.

HCP gracza w 1 kategorii HCP (do 4,4) podlega bezpośredniej kontroli PZG i nie może być zmieniany na podstawie rund EDS lub aktualizacji klubu, a jedynie przez PZG lub po oficjalnych rundach turniejowych - automatycznie z programu.

W ciągu roku kalendarzowego, HCP gracza może zostać zwiększony, niezależnie od powodu zmiany, w zależności od kategorii HCP, o maksymalne następujące wartości powyżej minimalnego poziomu HCP osiągniętego w danym roku:

Oznacza to, że po osiągnięciu limitu zmian w górę, handikap zawodnika pozostaje na danym, najwyższym poziomie w sezonie, niezależnie od kolejnych wzrostów, formalnie uzyskanych, np. w turniejach.

Nowa baza HCP PZG jest podłączona pod stronę PZGolf i na bieżąco wyświetla aktualne HCP członków.

Powstała również rozszerzona wg zaleceń EGA historia HCP, która będzie ukazywała zmiany HCP członków poczynając od sezonu 2007.

Zarząd PZG, na wniosek Komisji HCP PZG, podjął decyzję o wprowadzeniu w życie punktu 25.1 systemu HCP EGA, mówiącego o możliwości dodatkowego obniżenia HCP gracza - w szczególnych sytuacjach, ponad obniżenie wynikające ze zdobytych punktów Stableford. Uzyskanie 43 - 45 pkt. może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 1 pkt handikapowy, 46 - 49 pkt. może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 2 pkt handikapowe, zaś uzyskanie powyżej 50 pkt i więcej może spowodować obniżenie HCP dodatkowo o 3 pkt handikapowe. Wszystkie takie sytuacje będą rozpatrywane indywidualnie, m.in. na podstawie historii zmian HCP i w pierwszej kolejności dotyczyć będą handikapów w przedziale 18,5 do 36.

HANDIKAP GRY

Każdy gracz posiada tzw. handikap dokładny (Exact HCP), który jest podstawą do obliczenia, przed rozpoczęciem gry, tzw. handikapu gry (Playing HCP), na podstawie którego z kolei oblicza się uzyskane punkty stableford.

HCP gry zależny jest od współczynników CR i SR (ustalanych indywidualnie dla każdego pola golfowego i określających "trudność" danego pola - kalibracja).

Współczynniki klasyfikacji (trudności) pola:
CR - (Course Rating) wyraża stopień trudności gry na danym polu
SR - (Slope Rating) określa względną trudność gry na polu dla graczy o HCP>0, w stosunku do klasyfikacji pola

Handicap gry wyliczany jest wg następującego wzoru:

HCP dokł. x SR pola / 113 + (CR pola - PAR pola) dla poszczególnych tee.


Tabela HCP gry - MEN


Kliknij, aby powiększyć


Tabela HCP gry - WOMEN

Kliknij, aby powiększyć

Wszelkie pytania prosimy kierować do Komisji Handikapowej Klubu na adres hcp@warsawgolfclub.com


 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408650