Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

Matchplay 2011

Mistrzostwa Klubu FWG&CC Matchplay 2011

Drabinka Mistrzostw Klubu Matchplay 2011

Data publikacji: 11-11-2011
Format PDF: matchplay_2011.pdf


Kliknij, aby powiększyć - Drabinka - rozstawienie

Matchplay: www.g24group.nazwa.pl

Regulamin Mistrzostw First Warsaw Golf & Country Club 2011 Matchplay (projekt)

 1. Uprawnieni do gry:
  Członkowie KG FWGiCC oraz gracze posiadający wykupione członkostwo na polu i aktualny handikap.
  Maksymalny handikap dokładny gracza - 24
  Gracze posiadający handikap wyższy grają z 24
  Turniej jest dostępny dla juniorów, którzy na dzień 1 stycznia 2011 r. mają ukończone 16 lat

 2. Turniej odbywać się będzie według reguł gry w golfa R&A oraz reguł lokalnych. Dozwolone są urządzenia do laserowego pomiaru odległości, jednak bez dodatkowych funkcji.

 3. W skład Komitetu Turniejowego wchodzą:
  Miles Sharp - przewodniczący (2 głosy)
  Robert Korcz (1 głos)
  Krzysztof Czetwertyński (1 głos)

 4. Zgłoszenia do turnieju:
  Zgłoszenia do dnia 20 maja 2011 roku do godziny 15:00
  W zgłoszeniu należy podać: Imię, nazwisko, handikap dokładny oraz bezpośredni kontakt telefoniczny.
  Gracz przyjęty do turnieju i ustawiony w drabince nie może być później zastąpiony innym graczem. Żadne zmiany graczy nie mogą być zrobione po ogłoszeniu drabinki turniejowej.

 5. Format turnieju:
  tee żółte: mężczyźni i juniorzy
  tee czerwone: kobiety i juniorki

  Matchplay - 3/4 z różnicy handikapów gry (zaokrąglane w górę)

  Przykład:
  Gracz A - handikap gry 6, gracz B handikap gry 24
  Różnica handikapów gry: 21 - 6 = 15
  3/4 różnicy handikapów: 15 * 0,75 = 11,25
  Gracz B otrzymuje 12 dodatkowych uderzeń, po jednym uderzeniu na dołkach od handikapu 1 do handikapu 12

  Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty, jeżeli po 18 dołkach mecz kończy się remisem, gracze grają dalej począwszy od dołka nr.1 według zasady "nagłej śmierci"- pierwszy wygrany dołek daje zwycięstwo w meczu.

  Drabinka turniejowa zostanie ustawiona w następujący sposób:
  Rozstawieni zostaną gracze, którzy zgłoszą się do turnieju, i w ubiegłorocznych MK Matchplay dotarli do 1/8, pozostali będą rozstawieni według handikapów. Gra odbywa się wg schematu 1-64, 2-63 itd. (w zależności od liczby graczy). W przypadku zgłoszenia mniejszej niż 64 liczby graczy, odpowiednio gracze z góry tabeli przechodzą do kolejnej rundy bez gry.

  Na rozegranie każdej rundy MatchPlay ustala się następujące terminy:
  I runda do 12 czerwca
  II runda do 17 lipca
  III runda do 14 sierpnia
  IV runda do 4 września
  Półfinały do 18 września
  Finał do 2 października

  Przeciwnicy zobowiązani są umówić się na dowolny dzień i godzinę w przysługującym terminie, zgłosić termin i godzinę do komitetu turniejowego drogą mailową na adres turnieje@warsawgolfclub.com lub osobiście w Recepcji przynajmniej na 2 dni wcześniej oraz w podanym terminie mecz rozegrać i zgłosić jego wynik.

  Osoby nie posiadające ważnej opłaty za pole na dzień rozgrywania meczu, zobowiązane są do opłacenia green fee zgodnie z obowiązującym cennikiem.

  Drabinka turniejowa będzie aktualizowana na bieżąco w miarę otrzymywania wyników i dostępna w recepcji oraz na stronie www.warsawgolfclub.com

  Wszyscy gracze są odpowiedzialni za kontakt ze swoimi przeciwnikami i uzgodnienia daty i godziny meczu przed upłynięciem terminu zakończenia rundy.

  Zwyciezca meczu ma obowiązek poinformowania recepcji pola osobiście lub mailem na adres golfclub@firstwarsaw.pl najpóźniej do dnia zakończenia danej rundy. Nieotrzymanie tego obowiązku skutkuje dyskwalifikacją. Również nierozegranie meczu w terminie powoduje dyskwalifikację obydwu graczy.

 6. Nagrody:
  a) Zwycięzca zostanie Mistrzem FWG&CC Matchplay na rok 2011.
  b) Gracz, który zajmie 2-gie miejsce, zostanie I Vice Mistrzem FWG&CC Matchplay na rok 2011.
  c) Gracze, którzy zajmą 3-cie miejsce, zostaną II Vice Mistrzem FWG&CC Matchplay na rok 2011.

 7. Wszelkie spory i niejasności rozstrzygać będzie Komitet Turniejowy większością głosów. W przypadku, gdy decyzja będzie dotyczyła członka komitetu osobiście, zostanie on wyłączony z głosowania. Decyzja Komitetu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408648