Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

Jak się zapisać

Jak się zapisać do Klubu Golfowego
"First Warsaw Golf and Country Club"

Klub jest Stowarzyszeniem zrzeszającym na zasadach dobrowolności golfistów i golfistki oraz sympatyków golfa.

Członkiem Stowarzyszenia Klub Golfowy FWG&CC może zostać każda osoba grająca w golfa na polu w Rajszewie, przestrzegająca Reguł i Etykiety, a także sympatyk tej dyscypliny sportu.

W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i wysłać go elektronicznie z naszej strony internetowej.

Następnie należy opłacić roczną składkę członkowską za sezon 2014 w wysokości 200 zł (juniorzy do 18 roku życia 0 zł, młodzież do 25 roku życia 100 zł). Jeżeli nie zamierzamy ubiegać się o kartę handikapową (handikap prowadzony jest przez inny Klub zrzeszony w PZG) wpłacamy 110 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto:

Stowarzyszenie Klub Golfowy "First Warsaw Golf and Country Club"
Kredyt Bank SA, III o/Warszawa, filia nr 2
ul. Foksal 16, 00-372 Warszawa
No. 29 1500 1126 1211 2011 2665 0000

Po dopełnieniu tych formalności, Zarząd Klubu podejmuje uchwałę o przyjęciu gracza w poczet członków Stowarzyszenia.

Handikap i karta handikapowa PZG

Przyznanie handikapu może nastąpić po przedstawieniu Zielonej Karty (albo nieaktualnej karty HCP) oraz 3-ch kart z wynikami rund podpisanymi przez gracza posiadającego aktualny handikap, lub po rekomendacji wykwalifikowanego profesjonalisty (Teaching Pro PGA Polska). Uwaga: karty gry (score card) muszą być prawidłowo wypełnione, podpisane i pozostawione w kopercie w Recepcji pola golfowego w Rajszewie z adnotacją "dla Komisji HCP Klubu Golfowego FWG&CC". Członkowie Komisji Handikapowej mogą poprosić o wspólne zagranie kilku dołków, w celu weryfikacji proponowanego handikapu.

Dopiero po przyznaniu/aktualizacji handikapu przez Komisję Handikapową, nowy członek zostaje zgłoszony do PZG.

Kontakt z Komisją Handikapową: hcp@warsawgolfclub.com

Osoby rozpoczynające przygodę z golfem powinni zacząć od uzyskania tzw. Zielonej Karty. Jest to dokument, stwierdzający, że jego posiadacz zna zasady gry w golfa i etykietę, oraz że może wyjść na pole i zagrać. Więcej na temat Zielonej Karty i kart handikapowych można znaleźć na stronie Polskiego Związku Golfa

Każdy członek Stowarzyszenia Klub Golfowy FWG&CC ma prawo do uczestnictwa w zawodach i imprezach przez nas organizowanych.

Każdy kto dopełni wszystkich formalności i zostanie przyjęty, może wystąpić o aktywowanie hasła, dającego dostęp do części informacji wyłącznie dotyczących członków Stowarzyszenia, jak sprawozdania finansowe, protokoły Walnego Zeprania Członków, uchwały Komisji Klubowych. W tym celu wystarczy wysłać e-mail z proponowanym identyfikatorem oraz hasłem na adres info@warsawgolfclub.com.

Klub działa społecznie. Wszelkie informacje wysyłane są do członków drogą mailową. Również adresy mailowe członków znajdują się w centralnej bazie handikapowej PZG.

Dlatego też wszyscy członkowie proszeni są każdorazowo o poinformowanie nas o zmianie swego adresu e-mail! Inaczej nie zostaną dostarczone ważne dla życia klubowego informacje.


 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408658