Stowarzyszenie
Klub Golfowy
"First Warsaw Golf & Country Club"

Partnerzy

Władze Klubu

Skład Zarządu Klubu i Komisji Klubowych

Władze Klubu:

Elżbieta Panas

Zarząd

Kapitan Klubu

Komisja Rewizyjna:

Komisja Handikapowa:

Delegaci na Walny Zjazd PZG:


Kontakt do zarządu: zarzad@warsawgolfclub.com


Dane KRS: KLUB GOLFOWY FIRST WARSAW GOLF AND COUNTRY CLUB
 Statut | Informacje  | Kontakt   Stowarzyszenie Klub Golfowy FWG & CC

Copyright © 2006-2014 by bpytloch ™
Wszelkie prawa zastrzeżone!
408651